ios
android

Actievoorwaarden Hely

Lopende acties

ACTIEVOORWAARDEN INTRODUCTIEKORTING BIJ HELY HUB LITTLE MANHATTAN, HELY HUB STUNEST SPARTAAN & HELY HUB WEST507!

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode

 3. Deelname aan de Actie door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 31 december 2021.

 4. De €25,- rijtegoed wordt begin december 2021 of januari 2022 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 5. De €25,- rijtegoed is drie kalendermaanden, tot en met maart 2022, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 april 2022, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 6. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 7. De promotionele €25,-  rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 8. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €25,-  rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners van Little Manhattan, StuNest Spartaan en WEST507 (hierna te noemen “Gebruiker”) een introductiekorting van €25,- bieden wanneer zij voor 31 december 2021 een volledig account bij Hely aanmaken (“Actie”). Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

ACTIEVOORWAARDEN 1 UUR GRATIS E-CAR RIT OF 2 UUR GRATIS E-BIKE RIT BIJ HELY HUB STARTMOTOR

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de huidige Hely gebruikers bij Hely hub Startmotor (hierna te noemen “Gebruikers”) graag opnieuw kennis laten maken met Hely. Daarom ontvangen Gebruikers in de periode van 15 november 2021 tot en met 30 november 2021 het eerste uur met de Hely e-car gratis of eerste twee uur de e-bike gratis (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 15 november 2021 tot en met 30 november 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van Startmotor.

 4. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening.

 5. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van een rit met de Hely E-City Car of E-bike bij Hely Hub Startmotor. 

 6. Elke Gebruiker kan éénmaal gebruik maken van de Actie.

 7. De Actie is twee weken, t/m 30 november 2021, geldig. Indien de Gebruiker binnen de actieperiode geen of gedeeltelijk gebruik maakt van de Actie, vervalt de korting en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op doen.

 8. De Actie wordt verrekend op de maandfactuur van november als maximaal €8 korting bij een e-car rit of €5 euro korting bij een e-bike rit. Dit bedrag is t.w.v. 1 uur met de E-City Car of 2 uur E-bike bij een Hely GO pakket. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN 2 UUR GRATIS E-CAR RIT OF 4 UUR GRATIS E-BIKE RIT BIJ HELY HUB MB275

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de huidige Hely gebruikers bij MB275 (hierna te noemen “Gebruikers”) graag opnieuw kennis laten maken met Hely. Daarom ontvangen Gebruikers in de periode van 16 november 2021 tot en met 30 november 2021 de eerste twee uur met de Hely e-car gratis of eerste vier uur de e-bike gratis (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 16 november 2021 tot en met 30 november 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van MB275.

 4. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening.

 5. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van een rit met de Hely E-City Car of E-bike bij Hely Hub MB275. 

 6. Elke Gebruiker kan éénmaal gebruik maken van de Actie.

 7. De Actie is twee weken, t/m 30 november 2021, geldig. Indien de Gebruiker binnen de actieperiode geen of gedeeltelijk gebruik maakt van de Actie, vervalt de korting en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op doen.

 8. De Actie wordt verrekend op de maandfactuur van november als maximaal €16 korting bij een e-car rit of €10 euro korting bij een e-bike rit. Dit bedrag is t.w.v. 2 uur met de E-City Car of 4 uur E-bike bij een Hely GO pakket. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN WELKOMSTKORTING PARKRIJK

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) en RijswijkBuiten wil bewoners van bestaande woningen in de wijk en bewoners van nieuw op te leveren woningen (hierna te noemen “Gebruiker” of “Gebruikers”) een warm welkom heten in de buurt en op de Hely Hub met exclusieve kortingen op Hely deelvervoer (hierna te noemen “de Actie). De Actie is 24 maanden geldig, waarbij de startdatum verschilt bij bewoners van woningen met de 1,3 parkeernorm en bewoners van de woningen met de oude parkeernorm in de wijk. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of alternatieve verificatie, gekoppelde bankrekening

 3. De Promotionele korting en Actieperiode verschilt voor bewoners van woningen met de 1,3 parkeernorm en bewoners van de woningen met de oude parkeernorm in de wijk en gaat op basis van adres:

  1. Woningen met oude parkeernorm:

   1. Laan van ’t Haantje, huisnummers 1 t/m 63 (oneven), 2288 GT Rijswijk

   2. Parelgraslaan 1 t/m 51 (oneven) + 2 t/m 18 (even), 2299 HB Rijswijk

   3. Beemdgrastraat 1 t/m 25 (oneven), 2 t/m 22 (even), 2288 HD Rijswijk

   4. Zwenkgrastraat 2 t/m 74 (even), 2288 HC Rijswijk

   5. Oyevaerswey 1 t/m 37 (oneven), 2 t/m 10 en 14 t/m 22 (even), 2288 HA Rijswijk

   6. Ockenburger Tientweg 1 t/m 9 (oneven), 2 t/m 24 (even), 2288 CZ Rijswijk

   7. Kerstanjeburch 24d, 24e, 24f, 2288 GC Rijswijk

  2. Woningen met 1,3 parkeernorm

   1. Ockenburger Tientweg 11 t/m 57 (oneven), 26 t/m 34 (even), 2288 CZ Rijswijk

   2. Parelgraslaan 20 t/m 102 (even), 55 t/m 89 (oneven), 2288 HB Rijswijk

   3. Keizersmantelstraat 1 t/m 29 (oneven), 2 t/m 34 (even), 2288 HH Rijswijk

   4. Kerstanjeburch 2 t/m 22 (even), 26 t/m 30 (even), 1 t/m 35 (oneven), 2288 GC Rijswijk

   5. Raaigrasstraat 4 t/m 30 (even), 2288 HG Rijswijk

   6. Trilgrasstraat 3 t/m 9 (oneven), 2288HK Rijswijk

   7. Oyevaerswey 24 t/m 36 (even), 2288 GA Rijswijk

   8. Laan van ’t Haantje 97 t/m 129 (oneven), 2288 GT Rijswijk

   9. Parelmoervlinderlaan 1 t/m 35 (oneven), 2288 HR Rijswijk

   10. Kamgrasstraat 21 t/m 35 (oneven), 30 t/m 36 (even), 2288 CZ Rijswijk

 4. De Actieperiode voor bewoners van de woningen met de oude parkeernorm is 26-10-2021 tot 26-10-2023.

 5. Bewoners van de woningen met de oude parkeernorm in de wijk ontvangen gedurende de Actieperiode €10 korting (inclusief btw) per kalendermaand op hun maandelijkse factuur van Hely.

 6. De Actieperiode voor bewoners van woningen met de 1,3 parkeernorm is 24 maanden vanaf het moment dat de woning wordt opgeleverd. 

 7. Bewoners van woningen met de 1,3 parkeernorm ontvangen gedurende de Actieperiode €15 (inclusief btw) korting per kalendermaand op hun maandelijkse factuur van Hely.

 8. Indien een Gebruiker verhuist binnen de Actieperiode, kan de nieuwe bewoner gedurende de resterende Actieperiode gebruik maken van de Actie. De nieuwe bewoner is hierbij zelf verantwoordelijk voor het overdragen van de maandelijkse factuurkorting bij Hely d.m.v. een schriftelijke aanmelding via support@hely.com. 

 9. Per adres kan maximaal één persoon meedoen aan de Actie. Indien meerdere personen op hetzelfde adres wonen, wordt de Actie toegewezen aan de eerste persoon op dit adres die zich aanmeldt bij Hely.

 10. Indien de Gebruiker de Promotionele korting binnen één kalendermaand niet (volledig) heeft gebruikt, kan het (resterende) bedrag maximaal één kalendermaand worden meegenomen. Hierna vervalt de (resterende) Promotionele korting en kan de Gebruiker hier geen beroep meer op doen.

 11. De Actie kan alleen worden gebruikt als korting op de maandfactuur van Hely. Deze kan niet worden uitgekeerd in contanten en zal in geen enkel geval leiden tot een positief bedrag op de factuur, wat zou resulteren in een financiële teruggave van Hely.

 12. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 13. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 14. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website.

ACTIEVOORWAARDEN PROBEER DE E-SCOOTER 1 UUR GRATIS BIJ HELY HUB DE WERF

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil nieuwe en huidige Hely gebruikers van Hely Hub de Werf  (hierna te noemen “Gebruikers”) de mogelijkheid om 60 minuten gratis met een Hely e-scooter op pad te gaan (Hierna te noemen “de Actie”). De Actie loopt van 25-10-2021 tot en met 31-12-2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 3. De Actie is geldig van 25-10-2021 tot en met 31-12-2021.

 4. Elke Gebruiker kan eenmaal gebruik maken van de Actie.

 5. De Actie wordt achteraf verrekend op de maandfactuur als €4,50 korting. Dit bedrag is t.w.v. 60 minuten met de e-scooter bij een Hely GO pakket. 

 6. De korting wordt uitsluitend toegekend aan een gebruiker die gebruik heeft gemaakt van de Hely e-scooter.

 7. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 8. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 9. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN €10 RIJTEGOED HELY HUB BRANDEVOORT

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de lezers van de Brandevoorter Courant kennis laten maken met onze Hely voertuigen. Daarom biedt Hely alle lezers van de Brandevoorter Courant (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 31 december 2021 aanmelden bij Hely of als Hely gebruiker de code BRANDEVOORT2021 via de chat in de Hely app sturen.. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode.

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 31 december 2021.

 4. De €10,- rijtegoed wordt begin oktober, november of december 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 5. De €10,- rijtegoed is tot en met december 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 januari 2022, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 6. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 7. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 8. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN OPENING HELY HUB CAMPUS WERKSPOOR

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de medewerkers van Campus Werkspoor (hierna te noemen “Gebruikers”) graag op een feestelijke manier laten kennismaken met Hely hub Campus Werkspoor. Daarom ontvangen werkgevers eenmalig €50 korting (inclusief BTW) op de eerste zakelijke verzamelfactuur in 2021(Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als werkgever:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd zakelijk account bij Hely (FLEX) te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening.

 3. De Actie is geldig op de eerste zakelijke verzamelfactuur in de maanden september, oktober, november of december 2021.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van een zakelijke rit met de Hely E- Car of Hely E-Bike van Hely Hub Campus Werkspoor.

 5. De Actie is uitsluitend geldig op de eerste zakelijke verzamelfactuur van 2021.

 6. De Actie wordt verrekend op de eerste zakelijke maandfactuur in 2021 als €50,- korting (inclusief BTW). 

 7. Indien de zakelijke factuur lager dan €50 is, kan de resterende korting niet worden gebruikt in de volgende maand en zal de resterende korting nooit leiden tot een financiële teruggave van Hely.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN WELKOMSTKORTING HELY FLOW

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil nieuwe klanten (hierna te noemen “Gebruikers”) een warm welkom bieden door hen 50% korting te geven op de eerste maand van hun Hely FLOW pakket (Hierna te noemen “de Actie”). Deze Actie is geldig van 15 september 2020 tot en met 31 december 2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 15 september 2020 tot en met 31 december 2021.

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het afsluiten van een Hely FLOW pakket.

 4. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: 

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle iDIN verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 5. Bij deelname aan de Actie ontvang je als Gebruiker 1 maand 50% korting over de abonnementsgelden van het Hely FLOW pakket.

 6. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 7. Wanneer de Gebruiker zijn Hely FLOW pakket om welke reden dan ook opzegt of omzet naar een Hely GO pakket en later zijn Hely FLOW pakket weer activeert, kan de Gebruiker niet nogmaals gebruiken maken van de Actie.

 8. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Hely FLOW pakket van Hely. 

 9. De looptijd van het Hely FLOW pakket is minimaal 1 maand, waarna het pakket automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand. Bij opzegging van het pakket moet de Gebruiker rekening houden met de opzegtermijn die Hely hanteert, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

 10. Het Hely FLOW pakket is verbonden aan een vast bedrag per maand. De Vergoeding voor het pakket zal maandelijks per automatische incasso worden geïnd. Als de Gebruiker deelneemt aan de Actie wordt dit bedrag automatisch in mindering gebracht.

 11. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 12. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 13. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 14. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

Actievoorwaarden 'Verdien gratis ritten.'

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) biedt bestaande klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om korting op hun volgende Hely factuur te verdienen door vrienden en/of buren (“Nieuwe Gebruikers”) uit te nodigen om Hely te gebruiken. De Gebruiker ontvangt voor iedere Nieuwe Gebruiker die zijn Hely account volledig activeert €10,- korting op zijn volgende factuur. De Nieuwe Gebruiker die zijn Hely account volledig activeert ontvangt ook €10,- korting op zijn volgende Hely factuur. Deze Actie is geldig van 1 augustus 2019 tot 30 juni 2022. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie door de Gebruiker geschiedt door het delen van de promotionele link via de Hely app. 

 3. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely;

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs, gekoppelde betaalrekening, goedgekeurd account door MyWheels;

  3. En dient het Hely account van de Nieuwe Gebruiker te zijn goedgekeurd en volledig te zijn geactiveerd.

 4. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Nieuwe Gebruiker:

  1. 18 jaar of ouder te zijn; Een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben;

  2. In het bezit te zijn van een geldig Nederlands, Europees, Canadees, Australisch of Noord-Amerikaans rijbewijs (rijbewijs B) of, indien geen rijbewijs zie C;

  3. Aantoonbaar over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken en automatische incasso’s door Hely toe te staan; 

  4. Over een volledig en goedgekeurd Hely account te beschikken: gekoppeld rijbewijs en / of gekoppelde Nederlandse betaalrekening, goedgekeurd en geactiveerd account door MyWheels.

 5. Uitgesloten voor deelname aan de Actie zijn Admins (groepsbeheerders) en deelnemers (groepsleden) van de zakelijke pakketten (groepsaccounts). 

 6. De Actie is onderdeel van de overeenkomst die je sluit met Hely voor het gebruik van haar Vervoersmiddelen (“Overeenkomst”). Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Nieuwe Gebruiker gebonden bent aan het pakket van Hely. De looptijd van het pakket is minimaal één (1) maand, waarna het pakket automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand. De pakketten van Hely zijn verbonden aan een vast bedrag per maand. Verder betaal je een uurtarief voor het daadwerkelijke gebruik van de Vervoersmiddelen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het type vervoersmiddel. De Vergoeding voor een pakket en het daadwerkelijke gebruik van de Vervoersmiddelen zal maandelijks per automatische incasso worden geïnd door Hely.  

 7. Het pakket kan schriftelijk per mail of per (aangetekende) post worden opgezegd. Deze kun je sturen naar het mailadres of postadres die in onze contactgegevens staan. De Gebruiker moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn die Hely hanteert. Wanneer het pakket wordt opgezegd binnen de minimumduur dan wordt het pakket aan het einde van de eerste maand beëindigd. Wanneer het pakket wordt opgezegd na de eerste maand is de opzegtermijn één (1) maand.

 8. De Actie is geldig indien Nieuwe Gebruikers van Hely zich rechtmatig hebben geregistreerd via de gedeelde actielink van de Gebruiker vanaf de datum 1 augustus 2019 en vóór de datum van 1 februari 2021.

 9. Elke Nieuwe Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 10. Elke Gebruiker kan meerdere malen gebruik maken van de Actie. 

 11. De verdiende korting van de Actie is twee maanden geldig vanaf het moment dat de Nieuwe Gebruiker zich heeft geregistreerd bij Hely. Na deze periode vervalt de verdiende korting van de Actie en kan de Gebruiker en de Nieuwe Gebruiker geen beroep meer doen op de promotionele €10,- korting.

 12. Wanneer de Gebruiker of Nieuwe Gebruiker binnen de eerste maand na rechtmatige registratie van de promotionele korting van €10,- gedeeltelijk gebruikt, wordt het resterende bedrag als korting verrekend op de factuur van de tweede maand.

 13. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele  €10,- korting leiden tot een positief bedrag op de factuur van de Gebruiker of Nieuwe Gebruiker, die zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 14. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 15. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 16. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 17. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

Actievoorwaarden afgelopen Acties Hely

Afgelopen acties

ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE BAKFIETS HELY HUB STATION BRANDEVOORT - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil samen met Stichting Brainport Smart District en de Gemeente Helmond de bewoners van Helmond Brandevoort (hierna te noemen “Gebruikers”) graag laten kennismaken met de elektrische bakfiets bij Station Brandevoort. Daarom is er een winactie waarmee Gebruikers de bakfiets gratis voor één dag kunnen winnen. Gebruikers moeten om kans te maken in de Facebookgroep “Durf te vragen Brandevoort” de vraag “Waar zou jij de elektrische bakfiets graag een dagje voor gebruiken?” beantwoorden en zich aanmelden via de link www.hely.com/helmond tussen 16 september 2021 tot en met 24 september 2021 (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 3. De Actie is geldig van 16 september 2021 tot en met 24 september 2021.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het beantwoorden van de vraag “Waar zou jij de elektrische bakfiets graag een dagje voor gebruiken?” in de Facebookgroep “Durf te vragen Brandevoort” en zich aanmelden via de link www.hely.com/helmond.

 5. Elke Gebruiker kan meerdere keren de vraag beantwoorden en dus meerdere keren meedoen met de Actie.

 6. De bekendmaking van de winnaar van de Actie wordt gedaan op 24 september 2021. De winnaar krijgt persoonlijk bericht van Hely dat hij of zij gewonnen heeft.

 7. De Actie wordt verrekend op de maandfactuur van de gemaakte rit met de bakfiets. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN WELKOM BIJ HELY HUB LITTLE MANHATTAN, HELY HUB STUNEST SPARTAAN & HELY HUB WEST507! - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners Little Manhattan, StuNest Spartaan en WEST507 een warm welkom heten bij onze nieuwste hubs: Hely Hub Little Manhattan, Hely Hub StuNest Spartaan en Hely Hub WEST507. Daarom biedt Hely alle bewoners van Little Manhattan, StuNest Spartaan en WEST507 (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 1 november 2021 aanmelden bij Hely. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

 2. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

 3. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode

 4. Deelname aan de Actie door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 1 november 2021.

 5. De €10,- rijtegoed wordt begin november 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 6. De €10,- rijtegoed is twee kalendermaanden, tot en met december 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 januari 2022, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 7. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 8. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 9. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN BACK TO WORK: 50% KORTING OP JE FIETSRIT - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil met de Low Car Diet campagne haar klanten stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto. Daarom geven we bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) van maandag 13 september 2021 tot en met zondag 10 oktober 2021 50% korting op elke Hely fietsrit met de (bak)fiets of e-bike (“Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Een kalenderdag begint om 00:00 en eindigt om 23:59.

 3. De gemaakte kosten worden verrekend met een korting, waarbij er bij de Gebruiker in de periode maandag 13 september 2021 tot en met zondag 10 oktober 50% korting op elke Hely fietsrit in rekening wordt gebracht. Het eindbedrag zal op de factuur van september en/of oktober te zien zijn.

 4. De actie is van toepassing op de Hely bike, e-bike en e-cargo bike. 

 5. Alleen Gebruikers met een volledig Hely account kunnen deelnemen aan de Actie.

 6. Uitgesloten van deze Actie zijn Gebruikers die rijden onder een zakelijk, Hely FLEX of Hely MAX, Hely account.

 7. Er kan meerdere malen gebruik worden gemaakt van de Actie.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins. 

 10. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN HUB-OPENING FASHION HOTEL - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners op de postcodes 1058, 1059, 1062 in Amsterdam een warm welkom heten bij onze hub: Hely Hub Fashion Hotel. Daarom biedt Hely alle bewoners in buurt van onze hub (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 1 oktober 2021 aanmelden bij Hely. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode.

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 1 oktober 2021.

 4. Om deel te nemen aan de Actie dient de Gebruiker binnen het postcodegebied van Hely Hub Fashion Hotel te wonen: 1058, 1059, 1062.

 5. De €10,- rijtegoed wordt begin september of oktober 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 6. De €10,- rijtegoed is twee kalendermaanden, tot en met november 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 december 2021, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 7. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 8. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 9. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN HUB-OPENING THE STUDENT HOTEL  - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners van de Oosterparkbuurt in Amsterdam een warm welkom heten bij onze hub: Hely Hub The Student Hotel. Daarom biedt Hely alle bewoners in buurt van onze hub (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 1 oktober 2021 aanmelden bij Hely. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode.

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 1 oktober 2021.

 4. Om deel te nemen aan de Actie dient de Gebruiker binnen het postcodegebied van Hely Hub The Student Hotel te wonen: 1090, 1091,1092 of 1093.

 5. De €10,- rijtegoed wordt begin september of oktober 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 6. De €10,- rijtegoed is twee kalendermaanden, tot en met november 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 december 2021, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 7. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 8. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 9. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN ZOMERS RITTEGOED BIJ HELY HUB HARVEST - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil huidige Hely gebruikers bij Harvest (hierna te noemen “Gebruikers”) graag opnieuw kennis laten maken met Hely. Daarom ontvangen Gebruikers vanaf 1 juni tot 31 augustus 2021 eenmalig een zomers rittegoed bij het aanmaken van een compleet Hely account. (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor deelname aan de Actie dien je voor 14 juni 2021 te beschikken over een compleet Hely account.  Het zomers rittegoed kan worden gebruikt  tot en met 31 augustus 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van Harvest.

 4. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 5. Deelname aan de Actie geschiedt door het aanmaken van een Hely account met geldige registratie.  

 6. Elke Gebruiker kan eenmaal gebruik maken van de Actie.

 7. De Actie wordt uitgekeerd in een nader te bepalen rittegoed.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN HAVENLOFT BEWONERSAANBIEDING - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de bewoners van Havenloft Nassauhaven (hierna te noemen “Gebruikers”) een warm welkom bieden op de hub door hen 6 maanden kosteloos een Hely FLOW pakket aan te bieden (Hierna te noemen “de Actie”). Deze Actie is geldig van 1 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 1 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van Havenloft Nassauhaven.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het afsluiten van een Hely FLOW pakket binnen de Actieperiode.

 5. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: 

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of iDIN verificatie en een gekoppelde betaalrekening;

 6. Bij deelname aan de Actie ontvangt de Gebruiker gedurende de Actieperiode het Hely FLOW pakket gratis.

 7. De Actie wordt maandelijks verrekend als korting op de factuur.

 8. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Hely FLOW pakket van Hely. 

 9. Na de Actie wordt het Hely FLOW pakket automatisch verlengd met telkens een periode van 1 maand. Indien de Gebruiker na de Actieperiode geen gebruik meer wil maken van het Hely FLOW pakket, geldt een opzegtermijn van 1 maand zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 13. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN CITYTWIN BEWONERSAANBIEDING - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de bewoners van CityTwin Breda (hierna te noemen “Gebruikers”) een warm welkom bieden op de hub door hen 6 maanden kosteloos een Hely FLOW pakket aan te bieden (Hierna te noemen “de Actie”). Deze Actie is geldig van 1 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 1 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van CityTwin Breda.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het activeren van een Hely FLOW pakket in de Hely app binnen de Actieperiode.

 5. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: 

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs en een gekoppelde betaalrekening;

 6. Bij deelname aan de Actie ontvangt de Gebruiker gedurende de Actieperiode het Hely FLOW pakket gratis.

 7. De Actie wordt maandelijks achteraf verrekend als korting op de factuur.

 8. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Hely FLOW pakket van Hely. 

 9. Na de Actie wordt het Hely FLOW pakket automatisch verlengd met telkens een periode van 1 maand. Indien de Gebruiker na de Actieperiode geen gebruik meer wil maken van het Hely FLOW pakket, geldt een opzegtermijn van 1 maand zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 13. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN DUURZAME DINSDAG ACTIE - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil samen met bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) duurzame dinsdag vieren met een speciale korting op de Hely e-cars ("Actie"). De Gebruiker kan op dinsdag 27 juli 2021 een e-city car of e-comfort car huren bij Hely met 50% korting op de ritprijs. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De actieperiode begint op dinsdag 27 juli 2021 om 00:00 en eindigt om 23:59.

 3. De actie is uitsluitend van toepassing op de Hely e-city car en e-comfort car.

 4. De gemaakte kosten worden verrekend met de korting, waarbij er bij de Gebruiker op dinsdag 27 juli 2021 50% korting op de hoogste ritprijs wordt verrekend. Het eindbedrag zal op de factuur van juli te zien zijn.

 5. De korting zal eenmalig verrekend worden op de hoogste ritprijs van de actieperiode. 

 6. Alleen Gebruikers met een volledig Hely account kunnen deelnemen aan de Actie.

 7. Uitgesloten van deze Actie zijn Gebruikers die rijden onder een zakelijk, Hely FLEX of Hely MAX Hely account.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN E-BIKE ZOMERACTIE - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil samen met bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) de zomer vieren met een speciale korting op de Hely e-bikes ("Actie"). De Gebruiker kan van zaterdag 17 juli 2021 tot en met zondag 18 juli 2021 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Een kalenderdag begint om 00:00 en eindigt om 23:59.

 3. Omdat de Actie deelfietsen betreft, willen wij dat deze voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Om die reden moet de rit gestart en beëindigd worden op dezelfde kalenderdag en moet de e-bike ook weer teruggezet worden op de Hely Hub. De volgende kalenderdag mag er weer een nieuwe rit worden gestart, mits deze weer op dezelfde kalenderdag wordt beëindigd.

 4. De gemaakte kosten worden verrekend met de korting, waarbij er bij de Gebruiker in de periode 17 juli 2021 tot en met 18 juli 2021 niet meer dan €1 per kalenderdag voor een e-bike in rekening wordt gebracht. Het eindbedrag zal op de factuur van juli te zien zijn.

 5. Alleen Gebruikers met een volledig Hely account kunnen deelnemen aan de Actie.

 6. Uitgesloten van deze Actie zijn Gebruikers die rijden onder een zakelijk, Hely FLEX of Hely MAX, Hely account.

 7. Er kan meerdere malen gebruik worden gemaakt van de Actie.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN WELKOM BIJ HELY HUB CANVAS UTRECHT! - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners Canvas Utrecht een warm welkom heten bij onze nieuwste hub: Hely Hub Canvas Utrecht. Daarom biedt Hely alle bewoners bij Canvas Utrecht (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 1 juli 2021 aanmelden bij Hely. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode

 3. Deelname aan de Actie door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 1 juli 2021.

 4. De €10,- rijtegoed wordt begin juli 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 5. De €10,- rijtegoed is twee kalendermaanden, tot en met augustus 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 september 2021, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 6. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 7. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 8. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN OPENING HELY HUB STATION BRANDEVOORT - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de bewoners van Helmond Brandevoort (hierna te noemen “Gebruikers”) graag op een feestelijke manier laten kennismaken met Hely’s eerste hub bij Station Brandevoort. Daarom kunnen Gebruikers tussen 10 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 1 uur gratis op pad met de Hely deelauto, of 2 uur gratis op pad met de Hely e-bakfiets (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 3. De Actie is geldig van 10 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van een rit met de Hely E-City Car of Hely E-Cargo Bike van Hely Hub Station Brandevoort.

 5. Elke Gebruiker kan eenmaal gebruik maken van de Actie.

 6. De Actie wordt verrekend op de maandfactuur van juni 2021 als €6,- korting. Dit bedrag staat gelijk aan 2 uur met de E-Cargo Bike (€3 per uur) en ruim 1 uur met de E-City Car (€5,50 per uur) bij een Hely GO pakket. 

 7. Indien de Gebruiker een Hely FLOW pakket heeft, ontvangt hij nog steeds €6 korting.

 8. Indien de Gebruiker voor minder dan €6 gereden heeft in de maand juni 2021, kan de resterende korting niet worden gebruikt in de volgende maand en zal de resterende korting nooit leiden tot een financiële teruggave van Hely.

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN WELKOM LEIDEN BIJ HELY HUB GORTER! - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners van Leiden een warm welkom heten bij onze hub: Hely Hub Gorter. Daarom biedt Hely alle bewoners in buurt van onze hub (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10 rijtegoed te verdienen (“Actie”) wanneer zij zich voor 1 juli 2021 aanmelden bij Hely. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het aanmaken van een compleet, goedgekeurd Hely account (zie 2.2) voor 1 juli 2021.

 4. Om deel te nemen aan de Actie dient de Gebruiker binnen het postcodegebied van Hely Hub Gorter te wonen: 2333 of 2334.

 5. De €10,- rijtegoed wordt begin juli 2021 op het Hely account van de Gebruiker geladen.

 6. De €10,- rijtegoed is twee kalendermaanden, tot en met augustus 2021, geldig. Indien het rijtegoed niet of niet volledig is gebruikt voor 1 september 2021, vervalt dit bedrag en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op maken.

 7. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 8. De promotionele €10 rijtegoed kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 9. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- rijtegoed leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN HEROPENING HELY HUB ENKA - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil met de komst van de nieuwe e-cars Hely Hub Enka feestelijk heropenen met een fijne actie. Daarom ontvangen nieuwe en bestaande Hely klanten bij Enka Ede (hierna te noemen “Gebruikers”) in juli 2021 2 uur gratis met de E-Bikes van Hely Hub Enka, bij het maken van minimaal 2 E-Car ritten in juni 2021 (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 3. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van minimaal 2 ritten met de Hely E-Comfort Car of E-City Car bij Hely Hub Enka tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2021.

 4. Bij een geldige deelname aan de Actie ontvangt de Gebruiker in juli 2021 2 uur gratis met de Hely E-Bike. 

 5. De Actie wordt aan het begin van de maand, juli 2021, op het account van de Gebruiker geladen als €5 korting. Dit bedrag is gelijk aan 2 uur met de E-Bike bij een Hely GO pakket.

 6. De Actie is een maand, tot eind juli, geldig. Indien de Gebruiker binnen de maand juli geen of gedeeltelijk gebruik maakt van de Actie, vervalt de korting en kan de Gebruiker hier geen aanspraak meer op doen.

 7. Elke Gebruiker kan eenmaal gebruik maken van de Actie.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN WIN TICKETS VOOR WALIBI HOLLAND! - AFGELOPEN

We mogen weer naar een pretpark! Dat willen we bij Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) graag vieren, door nieuwe en huidige Hely gebruikers (hierna te noemen “Gebruikers”) kans te laten maken op twee tickets voor Walibi ("Actie"). De Gebruiker maakt kans door een rit met een Hely voertuig te maken binnen de actieperiode van 19 mei 2021 tot en met 15 juni 2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

ACTIEVOORWAARDEN: WELKOM BIJ HELY HUB OURDOMAIN SOUTH EAST- AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de bewoners OurDomain South East een warm welkom heten in hun nieuwe woning en de Hely Hub. Daarom biedt Hely de huidige en nieuwe bewoners bij OurDomain South East (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10,- korting te krijgen op hun factuur (“Actie”) wanneer zij hun eerste rit starten tussen 1 mei 2021 tot 1 juni 2021. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppelde betaalmethode, een gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs of andere identificatiemethode

 3. Deelname aan de Actie door de Gebruiker geschiedt door het starten van een rit met een Hely voertuig naar keuze bij Hely Hub OurDomain South East.

 4. De Actie is geldig indien de Gebruiker tussen 1 mei 2021 tot 1 juni 2021 zijn eerste rit maakt met een voertuig van Hely Hub OurDomain South East.

 5. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 6. De €10,- korting wordt aan het einde van de kalendermaand verwerkt op de factuur van mei 2021. 

 7. De promotionele €10 korting kan niet worden ingewisseld worden voor contanten.

 8. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- korting leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN 30 E-CAR MINUTEN GRATIS BIJ HELY HUB OURDOMAIN - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil het nieuwe en huidige Hely gebruikers bij OurDomain (hierna te noemen “Gebruikers”) graag gemakkelijk maken om ook in deze tijden er even tussenuit te gaan. Daarom ontvangen Gebruikers vanaf 1 april 2021 tot en met 30 april 2021 30 minuten met de Hely e-car gratis (Hierna te noemen “de Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van OurDomain en OurCampus Diemen.

 4. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:  Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle (iDIN) verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 5. Deelname aan de Actie geschiedt door het maken van een rit met de Hely E-Comfort Car of E-City Car bij Hely Hub OurDomain.

 6. Elke Gebruiker kan eenmaal gebruik maken van de Actie.

 7. De Actie wordt verrekend op de maandfactuur van april als €4,50 korting. Dit bedrag is t.w.v. 30 minuten met de E-Comfort Car bij een Hely GO pakket. 

 8. Indien de Gebruiker een rit maakt met de E-City Car en/of een Hely FLOW pakket heeft, ontvangt hij nog steeds €4,50 korting.

 9. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 10. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 11. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 12. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN RACHMANINOFF KENNISMAKINGSACTIE - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de bewoners van Rachmaninoff (hierna te noemen “Gebruikers”) op een toegankelijke manier kennis laten maken met het gemak van duurzaam deelvervoer door hen 2 maanden kosteloos een Hely FLOW pakket aan te bieden (Hierna te noemen “de Actie”). Deze Actie is geldig van 20 maart 2021 tot en met 20 mei 2021. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. De Actie is geldig van 20 maart 2021 tot en met 20 mei 2021.

 3. De Actie geldt alleen voor bewoners van het Rachmaninoff complex in Utrecht.

 4. Deelname aan de Actie geschiedt door het activeren van een Hely FLOW pakket in de Hely app binnen de Actieperiode.

 5. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: 

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld en goedgekeurd rijbewijs en een gekoppelde betaalrekening;

 6. Bij deelname aan de Actie ontvangt de Gebruiker gedurende de Actieperiode de pakketkosten van het Hely FLOW pakket gratis.

 7. De Actie wordt maandelijks achteraf verrekend als korting op de factuur.

 8. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Hely FLOW pakket van Hely. 

 9. Na de Actie wordt het Hely FLOW pakket automatisch verlengd met telkens een periode van 1 maand. Indien de Gebruiker na de Actieperiode geen gebruik meer wil maken van het Hely FLOW pakket, geldt een opzegtermijn van 1 maand zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 12. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 13. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN MB275 WIN-ACTIE WEEKENDJE WEG - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil de bewoners van MB275 (hierna te noemen “Gebruikers”) een warm welkom heten op Hely Hub M275 door hen kans te laten maken op een weekendje weg ("Actie"). De Gebruiker maakt kans op door tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 een rit te maken met een van de Hely voertuigen bij Hely Hub MB275. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

ACTIEVOORWAARDEN WAYS2GO - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt deel aan de Ways2Go campagne om bewoners en medewerkers van Den Haag op een toegankelijke manier bekend te maken met duurzaam deelvervoer. Daarom ontvangen nieuwe gebruikers (hierna te noemen “Gebruikers”) die zich aanmelden voor de actie op de website van Ways2Go het eerste uur met de Hely deelauto cadeau. De promotionele actie (“Actie”) is geldig van 17 november 2020 tot en met 28 februari 2021. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door aanmelding op de actiepagina van Ways2GO (www.ways2go.nl) en hierbij toestemming te geven aan de organisatie van Ways2Go om jouw gegevens te delen met Hely.

 3. De Actie loopt van 17 november 2020 tot en met 28 februari 2020.

 4. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle iDIN verificatie, gekoppelde betaalrekening;

 5. Uitgesloten van de Actie zijn Gebruikers die al een Hely account hebben.

 6. Bij deelname aan de Actie ontvang je het eerste uur met de City Car gratis, t.w.v. €8.50. Deze wordt verrekend als korting op je maandfactuur.

 7. De korting wordt verstrekt zodra de Gebruiker zijn Hely account heeft geactiveerd en zijn betaalgegevens heeft gekoppeld. De Gebruiker kan pas gebruik maken van de korting zodra hij ook zijn rijbewijs heeft gekoppeld of zijn gegevens heeft geverifieerd met iDIN.

 8. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 9. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €8,50 korting leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 10. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 11. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins, evenals   eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie door Ways2Go. 

 12. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 13. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN E-BIKE VOORJAARSACTIE - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil samen met bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) het voorjaar feestelijk inluiden met een special korting op de Hely e-bikes ("Actie") aanbieden. De Gebruiker kan van zaterdag 20 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Een kalenderdag begint om 00:00 en eindigt om 23:59.

 3. Omdat de Actie deelfietsen betreft, willen wij dat deze voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Om die reden moet de rit gestart en beëindigd worden op dezelfde kalenderdag en moet de e-bike ook weer teruggezet worden op de Hely Hub. De volgende kalenderdag mag er weer een nieuwe rit worden gestart, mits deze weer op dezelfde kalenderdag wordt beëindigd.

 4. De gemaakte kosten worden na 21 februari 2021 verrekend met de korting, waarbij er bij de Gebruiker in de periode 20 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 niet meer dan €1 per kalenderdag voor een e-bike in rekening wordt gebracht. Het eindbedrag zal op de factuur van februari te zien zijn.

 5. Alleen Gebruikers met een volledig Hely account kunnen deelnemen aan de Actie.

 6. Uitgesloten van deze Actie zijn Gebruikers die rijden onder een zakelijk, Hely FLEX of Hely MAX, Hely account.

 7. Er kan meerdere malen gebruik worden gemaakt van de Actie.

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN HELY FLOW MET KORTING VOOR HUIDIGE GEBRUIKERS - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) biedt huidige klanten (hierna te noemen “Gebruikers”) de kans om gebruik te maken van dezelfde korting op de eerste maand van hun Hely FLOW pakket als nieuwe Hely gebruikers. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen. 

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door het afsluiten van een Hely FLOW pakket binnen de Actieperiode 15 september 2020 tot en met 31 december 2020.

 3. Voor een geldige registratie voor de Actie dient de Gebruiker een Hely account gecreëerd te hebben voor 15 september 2020. 

 4. Gebruikers die voor 15 september 2020 hun Hely account hebben opgezegd mogen bij reactivatie van hun Hely account ook gebruik maken van De Actie.

 5. Wanneer de Gebruiker deelneemt aan de Actie binnen de Actieperiode ontvangt hij de eerste maand 50% korting op het abonnementstarief van het Hely FLOW pakket. 

 6. Bij deelname aan deze Actie gelden eveneens de Actievoorwaarden ‘Welkomstkorting Hely FLOW’.

 7. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN '€10,- KORTING OP JE FACTUUR.' - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil graag de overgang van voormalige HUUB-spots naar Hely Hubs vieren met een aantrekkelijke actie, en biedt daarom nieuwe klanten (hierna te noemen “Gebruiker”) de mogelijkheid om €10,- korting te krijgen op de december-factuur. Op deze Actie zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom de voorwaarden aandachtig door te nemen.

Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 1. Deelname aan de Actie door de Gebruiker geschiedt door het starten van een rit met een Hely voertuig bij Hely Hub Gorter, Harvest, MB275, OurDomain, Schoonschip en Rivium, binnen de actieperiode van de betreffende Hely Hub.

 2. De looptijd van de Actie per Hely Hub is: Gorter 1-12-2020 t/m 14-12-2020, Harvest 3-12-2020 t/m 16-12-2020, MB275 8-12-2020 t/m 21-12-2020, OurDomain 10-12-2020 t/m 23-12-2020, Schoonschip 15-12-2020 t/m 28-12-2020, Rivium 17-12-2020 t/m 30-12-2020

 3. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely; 

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs en goedgekeurd of succesvolle iDIN verificatie, gekoppelde betaalrekening of creditcard;

 4. De Actie is geldig indien de Gebruiker binnen de Actieperiode zijn eerste rit maakt bij de Hely Hub waar hij woonachtig is.

 5. Elke Gebruiker kan slechts éénmalig gebruik maken van de Actie.

 6. De €10,- korting wordt verstrekt zodra de Gebruiker zijn eerste rit met een Hely voertuig maakt binnen de actieperiode. De €10,- korting wordt toegepast als korting op de december-factuur.

 7. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele €10,- korting leiden tot een negatief bedrag op de factuur van de Gebruiker, welke zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN WEEKENDJE WEG - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) speciaal voor de zomervakantie kans laten maken op een weekendje weg ("Actie"). De Gebruiker maakt kans op door tussen 18 juli 2020 en 30 augustus 2020 een rit te maken met een van de voertuigen van Hely. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

ACTIEVOORWAARDEN GRATIS PROEFABONNEMENT - AFGELOPEN

Om te vieren dat Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) dit jaar is live gegaan op verschillende locaties, biedt zij nieuwe klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om een Abonnement bij Hely af te sluiten waarvoor de minimumduur van een Abonnement, ofwel minimaal één maand, geen abonnementskosten worden gerekend. Als Gebruiker betaal je dus tot het einde van de eerste maand enkel voor het gebruikelijke uurtarief van de Voertuigen waarvan je gebruik hebt gemaakt. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door je te registreren voor de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door een succesvolle registratie via de Website en/of Hely’s kanalen op social media.

 3. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker: 

  1. 18 jaar of ouder te zijn; 

  2. een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben; 

  3. in het bezit te zijn van een geldig Nederlands, Europees, Australisch, Canadees of Noord-Amerikaans rijbewijs (rijbewijs B) of, indien geen rijbewijs zie D; 

  4. aantoonbaar over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken.

 4. Uitgesloten voor deelname aan de Actie zijn Admins (groepsbeheerders) en deelnemers (groepsleden) van de Hely For Business Accounts (groepsaccounts). 

 5. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Abonnement van Hely. De looptijd van het Abonnement is minimaal 1 maand, waarna het Abonnement automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand. De Abonnementen van Hely zijn verbonden aan een vast bedrag per maand. De Vergoeding voor een Abonnement zal maandelijks per automatisch incasso worden geïnd. Het Abonnement kan schriftelijk per mail of per (aangetekende) post worden opgezegd. De Gebruiker moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn die Hely hanteert. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd binnen de minimumduur dan wordt het Abonnement aan het einde van de eerste maand beëindigd. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd na de eerste maand is de opzegtermijn 1 maand.

 6. De Actie is geldig voor alle nieuwe Gebruikers van Hely die zich rechtmatig hebben

  geregistreerd vanaf de datum 1 maart 2019 en vóór de datum van 1 juli 2020.

 7. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op

  andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit

  te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen

  voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking

  tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer

  informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar

  eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te

  beëindigen of op te schorten.

ACTIEVOORWAARDEN #HULPISONDERWEG - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil iedereen met een vitale functie steunen tijdens de COVID-19-uitbraak. Daarom kunnen bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) met een vitale functie zich tot 1 juli 2020 aanmelden voor €25 rijtegoed (“Actie”). Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

ACTIEVOORWAARDEN VOORJAARSVAKANTIE-AANBIEDING - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) speciaal voor de voorjaarsvakantie een voorjaarsaanbieding ("Actie") aanbieden. De Gebruiker kan van 17 februari 2020 tot en met 29 februari 2020 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Actievoorwaarden Kerstaanbieding 2019 - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) speciaal voor de feestdagen een kerstaanbieding ("Actie") aanbieden. De Gebruiker kan van 19 december 2019 tot en met 31 december 2019 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Actievoorwaarden Welkom in Delft en Amsterdam - AFGELOPEN

Om te vieren dat Hely live gaat op de locaties Delft en Amsterdam Noord, biedt zij nieuwe klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om een Abonnement bij Hely af te sluiten waarvoor de eerste drie (3) maanden geen abonnementskosten worden gerekend. Als Gebruiker betaal je dus de eerste drie (3) maanden enkel voor het gebruikelijke uurtarief van de Voertuigen waarvan je gebruik hebt gemaakt. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bovendien geeft Hely je als gebruiker eenmalig vijftig (50) Euro korting op de eerste factuur die je van ons ontvangt. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen. 

 1. Door je te registreren voor de Actie aanvaardt je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door een succesvolle registratie via de Website en/of Hely’s kanalen op social media.

 3. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:

  1. 18 jaar of ouder te zijn;

  2. een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben;

  3. in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs; 

  4. over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken.

 4. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Abonnement van Hely. Het Abonnement wordt in eerste instantie aangegaan voor drie (3) maanden en wordt daarna telkens automatisch voor een periode van een (1) maand verlengd. Het Abonnement kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de volgende periode.  

 5. De korting op de eerste factuur bedraagt vijftig (50) euro. Indien de eerste factuur van jou minder bedraagt dan vijftig (50) euro, dan zal de korting de hoogte van de betreffende factuur bedragen.

 6. De Actie is geldig voor alle nieuwe Gebruikers van Hely die zich rechtmatig hebben geregistreerd vóór de datum van 1 februari 2019. 

 7. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Deze Actievoorwaarden zijn geldig vanaf 15 maart 2019.

NU 1 MAAND 50% KORTING OP HELY FLOW!

Aanmelden

MELD JE GRATIS AAN VOOR HELY

-

-

-

-

Netherlands

-

-

Schrijf je in zodat je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijft van Hely Hubs in de buurt. Als er een hub in de buurt is ontvang je direct een mail om je account mee te activeren. Lees op hely.com/privacy meer over hoe we jouw gegevens verwerken.