Actievoorwaarden Hely

Lopende acties

Actievoorwaarden #hulpisonderweg

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil iedereen met een vitale functie steunen tijdens de COVID-19-uitbraak. Daarom kunnen bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) met een vitale functie zich aanmelden voor €25 rijtegoed (“Actie”) die van 20 maart tot en met 30 april 2020 in te zetten is. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Actievoorwaarden 'Verdien gratis ritten.'

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) biedt bestaande klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om korting op hun volgende Hely factuur te verdienen door vrienden en/of buren (“Nieuwe Gebruikers”) uit te nodigen om Hely te gebruiken. De Gebruiker ontvangt voor iedere Nieuwe Gebruiker die zijn Hely account volledig activeert €10,- korting op zijn volgende factuur. De Nieuwe Gebruiker die zijn Hely account volledig activeert ontvangt ook €10,- korting op zijn volgende Hely factuur. Deze Actie is geldig van 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door deelname aan de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie door de Gebruiker geschiedt door het delen van de promotionele link via de Hely app. 

 3. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Gebruiker:

  1. Te voldoen aan de voorwaarden voor registratie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van Hely;

  2. Over een volledig en goedgekeurd account bij Hely te beschikken: gekoppeld rijbewijs, gekoppelde betaalrekening, goedgekeurd account door MyWheels;

  3. En dient het Hely account van de Nieuwe Gebruiker te zijn goedgekeurd en volledig te zijn geactiveerd.

 4. Voor een geldige registratie van de Actie dien je als Nieuwe Gebruiker:

  1. 18 jaar of ouder te zijn; Een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben;

  2. In het bezit te zijn van een geldig Nederlands, Europees, Canadees, Australisch of Noord-Amerikaans rijbewijs (rijbewijs B) of, indien geen rijbewijs zie C;

  3. Aantoonbaar over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken en automatische incasso’s door Hely toe te staan; 

  4. Over een volledig en goedgekeurd Hely account te beschikken: gekoppeld rijbewijs en / of gekoppelde Nederlandse betaalrekening, goedgekeurd en geactiveerd account door MyWheels.

 5. Uitgesloten voor deelname aan de Actie zijn Admins (groepsbeheerders) en deelnemers (groepsleden) van de Hely For Business Accounts (groepsaccounts). 

 6. De Actie is onderdeel van de overeenkomst die je sluit met Hely voor het gebruik van haar Vervoersmiddelen (“Overeenkomst”). Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Nieuwe Gebruiker gebonden bent aan het Abonnement van Hely. De looptijd van het Abonnement is minimaal één (1) maand, waarna het Abonnement automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand. De Abonnementen van Hely zijn verbonden aan een vast bedrag per maand. Verder betaal je een uurtarief voor het daadwerkelijke gebruik van de Vervoersmiddelen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het type vervoersmiddel. De Vergoeding voor een Abonnement en het daadwerkelijk gebruik van de Vervoersmiddelen zal maandelijks per automatisch incasso worden geïnd door Hely.  

 7. Het Abonnement kan schriftelijk per mail of per (aangetekende) post worden opgezegd. Deze kun je sturen naar het mailadres of postadres die in onze contactgegevens staan. De Gebruiker moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn die Hely hanteert. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd binnen de minimumduur dan wordt het Abonnement aan het einde van de eerste maand beëindigd. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd na de eerste maand is de opzegtermijn één (1) maand.

 8. De Actie is geldig indien Nieuwe Gebruikers van Hely zich rechtmatig hebben geregistreerd via de gedeelde actielink van de Gebruiker vanaf de datum 1 augustus 2019 en vóór de datum van 1 juli 2020.

 9. Elke Nieuwe Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 10. Elke Gebruiker kan meerdere malen gebruik maken van de Actie. 

 11. De verdiende korting van de Actie is twee maanden geldig vanaf het moment dat de Nieuwe Gebruiker zich heeft geregistreerd bij Hely. Na deze periode vervalt de verdiende korting van de Actie en kan de Gebruiker en de Nieuwe Gebruiker geen beroep meer doen op de promotionele €10,- korting.

 12. Wanneer de Gebruiker of Nieuwe Gebruiker binnen de eerste maand na rechtmatige registratie van de promotionele korting van €10,- gedeeltelijk gebruikt, wordt het resterende bedrag als korting verrekend op de factuur van de tweede maand.

 13. In geen enkel geval zal de verrekening van de promotionele  €10,- korting leiden tot een positief bedrag op de factuur van de Gebruiker of Nieuwe Gebruiker, die zou resulteren in een financiële teruggave van Hely. 

 14. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 15. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 16. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 17. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Dit betreft ook het al dan niet uitsluiten van geselecteerde Hely Hubs tot de Actie.

Actievoorwaarden gratis proefabonnement

Om te vieren dat Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) dit jaar is live gegaan op verschillende locaties, biedt zij nieuwe klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om een Abonnement bij Hely af te sluiten waarvoor de minimumduur van een Abonnement, ofwel minimaal één maand, geen abonnementskosten worden gerekend. Als Gebruiker betaal je dus tot het einde van de eerste maand enkel voor het gebruikelijke uurtarief van de Voertuigen waarvan je gebruik hebt gemaakt. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen.

 1. Door je te registreren voor de Actie aanvaard je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door een succesvolle registratie via de Website en/of Hely’s kanalen op social media.

 3. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:

  1. 18 jaar of ouder te zijn;

  2. een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben;

  3. in het bezit te zijn van een geldig Nederlands, Europees, Australisch, Canadees of Noord-Amerikaans rijbewijs (rijbewijs B) of, indien geen rijbewijs zie D;

  4. aantoonbaar over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken.

 4. Uitgesloten voor deelname aan de Actie zijn Admins (groepsbeheerders) en deelnemers (groepsleden) van de Hely For Business Accounts (groepsaccounts). 

 5. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Abonnement van Hely. De looptijd van het Abonnement is minimaal 1 maand, waarna het Abonnement automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand. De Abonnementen van Hely zijn verbonden aan een vast bedrag per maand. De Vergoeding voor een Abonnement zal maandelijks per automatisch incasso worden geïnd. Het Abonnement kan schriftelijk per mail of per (aangetekende) post worden opgezegd. De Gebruiker moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn die Hely hanteert. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd binnen de minimumduur dan wordt het Abonnement aan het einde van de eerste maand beëindigd. Wanneer het Abonnement wordt opgezegd na de eerste maand is de opzegtermijn 1 maand.

 6. De Actie is geldig voor alle nieuwe Gebruikers van Hely die zich rechtmatig hebben

  geregistreerd vanaf de datum 1 maart 2019 en vóór de datum van 1 juli 2020.

 7. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op

  andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit

  te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen

  voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking

  tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer

  informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar

  eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te

  beëindigen of op te schorten.

Actievoorwaarden afgelopen Acties Hely

Afgelopen acties

ACTIEVOORWAARDEN VOORJAARSVAKANTIE-AANBIEDING - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) speciaal voor de voorjaarsvakantie een voorjaarsaanbieding ("Actie") aanbieden. De Gebruiker kan van 17 februari 2020 tot en met 29 februari 2020 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Actievoorwaarden Kerstaanbieding 2019 - AFGELOPEN

Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, “wij”, “ons” of “onze”) wil bestaande en nieuwe klanten (“Gebruikers”) speciaal voor de feestdagen een kerstaanbieding ("Actie") aanbieden. De Gebruiker kan van 19 december 2019 tot en met 31 december 2019 een e-bike huren bij Hely voor maximaal €1 per kalenderdag. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Actievoorwaarden Welkom in Delft en Amsterdam - AFGELOPEN

Om te vieren dat Hely live gaat op de locaties Delft en Amsterdam Noord, biedt zij nieuwe klanten (“Gebruikers”) de mogelijkheid om een Abonnement bij Hely af te sluiten waarvoor de eerste drie (3) maanden geen abonnementskosten worden gerekend. Als Gebruiker betaal je dus de eerste drie (3) maanden enkel voor het gebruikelijke uurtarief van de Voertuigen waarvan je gebruik hebt gemaakt. Deze kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bovendien geeft Hely je als gebruiker eenmalig vijftig (50) Euro korting op de eerste factuur die je van ons ontvangt. Op deze promotionele actie (“Actie”) zijn deze voorwaarden (“Actievoorwaarden”) alsmede de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing. Wij adviseren je daarom beide voorwaarden aandachtig door te nemen. 

 1. Door je te registreren voor de Actie aanvaardt je dat deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Hely van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden zijn via www.hely.com (“Website”) te raadplegen.

 2. Deelname aan de Actie geschiedt door een succesvolle registratie via de Website en/of Hely’s kanalen op social media.

 3. Voor een geldige registratie voor de Actie dien je als Gebruiker:

  1. 18 jaar of ouder te zijn;

  2. een (aantoonbaar) woonadres in Nederland te hebben;

  3. in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs; 

  4. over een betaalrekening bij een Nederlandse bank te beschikken.

 4. De Actie is onderdeel van de Overeenkomst die je sluit met Hely. Registratie voor de Actie leidt er derhalve toe dat je als Gebruiker gebonden bent aan het Abonnement van Hely. Het Abonnement wordt in eerste instantie aangegaan voor drie (3) maanden en wordt daarna telkens automatisch voor een periode van een (1) maand verlengd. Het Abonnement kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de volgende periode.  

 5. De korting op de eerste factuur bedraagt vijftig (50) euro. Indien de eerste factuur van jou minder bedraagt dan vijftig (50) euro, dan zal de korting de hoogte van de betreffende factuur bedragen.

 6. De Actie is geldig voor alle nieuwe Gebruikers van Hely die zich rechtmatig hebben geregistreerd vóór de datum van 1 februari 2019. 

 7. Elke Gebruiker kan slechts eenmalig gebruik maken van de Actie. 

 8. Bij misbruik, fraude, het verstrekken van onjuiste/incomplete informatie of het op andere wijze niet voldoen aan deze Actievoorwaarden, behoudt Hely het recht je uit te sluiten van deze Actie en is Hely eveneens gerechtigd om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

 9. Hely is niet aansprakelijk voor eventuele foutief verstrekte informatie met betrekking tot de Actie via haar Website, social media-kanalen, drukwerk en/of anderszins.  

 10. Bij aanmelding voor de Actie verwerkt Hely persoonsgegevens van jou. Voor meer informatie over de wijze waarop Hely omgaat met jouw persoonlijke informatie kan het Privacy Statement worden geraadpleegd op onze Website. 

 11. Hely behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht, de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie tijdig te beëindigen of op te schorten. Deze Actievoorwaarden zijn geldig vanaf 15 maart 2019.

Ontvang nu de eerste maand gratis!

Aanmelden

Download de app

Volg ons

Neem contact op met Hely

support@hely.com085 00 12 12 6

Hely HQ

Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam

Probeer Hely nu één maand gratis!

Schrijf je in zodat je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijft van Hely Hubs in de buurt. Als er een hub in de buurt is ontvang je direct een mail om je account mee te activeren. Lees op hely.com/privacy meer over hoe we jouw gegevens verwerken.